Przestrzeń
rozwoju i innowacji

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie kompleksu obiektów na potrzeby Toruń Space Labs. Powstała infrastruktura będzie przeznaczona dla MŚP działających w branżach wpisujących się w RIS woj. kuj.-pom. Jednym z niszowych obszarów, do którego rozwoju przyczyni się powstała infrastruktura będzie przemysł kosmiczny oraz ICT. W powstałej infrastrukturze znajdować się będą sfery o charakterze centr demonstracyjnych, fab labów oraz living labów.

Projekt
Moja Własna Firma

zyskaj dotację na założenia własnej działalności

Dotacja dla rozpoczynających działalność !!! Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

czytaj więcej

Toruńskie Laboratorium Biznesu Sp. z o.o.

Toruńskie Laboratorium Biznesu Sp. z o.o. – celem działalności Spółki jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w szczególności przez ułatwianie dostępu do infrastruktury biznesowej, finansowania, szkoleń, doradztwa, oraz współdziałania nauki i biznesu.

100% udziały Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z/s w Toruniu (spółka z większościowymi udziałami Gminy Miasta Toruń)

Władze spółki:

Monika Mazur-Świerczyńska
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Anna Friedrich-Borejko
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jolanta Zagórska
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Pietrowski
Członek Rady Nadzorczej