Toruń
Space Labs

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie kompleksu obiektów na potrzeby Toruń Space Labs. Powstała infrastruktura będzie przeznaczona dla MŚP działających w branżach wpisujących się w RIS woj. kuj.-pom. Jednym z niszowych obszarów, do którego rozwoju przyczyni się powstała infrastruktura będzie przemysł kosmiczny oraz ICT. W powstałej infrastrukturze znajdować się będą sfery o charakterze centr demonstracyjnych, fab labów oraz living labów. Na powstałą infrastrukturę składać się będzie budynek główny, hala prototypowa (budynek techniczny) wraz z wydzieloną powierzchnią na centrum demonstracyjne i całoroczna konstrukcja sferyczna (wolno stojący obiekt połączony z budynkiem głównym „rękawem technicznym”), zagospodarowanie przestrzeni oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do świadczenia specjalistycznych usług.

Celem projektu jest poprawa warunków dla rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności MŚP poprzez utworzenie unikatowej w skali woj. kuj-pom., infrastruktury biznesowej i umożliwienie testowania innowacji dzięki powstałym living labom, fab labom i centrom demonstracyjnym.

Przestrzeń badawcza

Space Labs jest pomyślany jako przestrzeń składająca się z modularnych laboratoriów, clean room-ów, pomieszczeń badawczych wyposażonych w wysokiej jakości zaplecza technologiczne, prototypowni oraz multimedialnych sal prezentacyjnych, pozwalających na prowadzenie wyspecjalizowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych, a także – dzięki ulokowaniu w jednym miejscu – na twórczą wymianę myśl, wiedzy i doświadczeń.

Zakres tematyczny uwzględnia rozwój kompetencji związanych z robotyzacją obserwacji astronomicznych, sensorów środowiskowych, budową komponentów technologii satelitarnych, ST CE ABM | Przygotowane dla UM Toruń robotów eksploracyjnych, a także badania i przygotowania misji załogowych (np. badania wytrzymałości, wykorzystanie druku 3D, materiałów, sensorów medycznych, telemedycyny i medycyny sportu, ergonomii), technologii ICT.

Ulokowanie ośrodka kosmicznego i transferowego przyciągnie uwagę inwestorów i innych partnerów, w tym branży, które zechcą ulokować swoje siedziby w Toruniu i stanie się znakomitym szyldem marketingowym dla kujawsko-pomorskich innowacji, widocznym na mapie Europy i Świata.

fundusze

Rozwój regionu

Space Labs jest projektem, który jest odpowiedzią na tworzący się w Polsce przemysł kosmiczny, buduje na tradycjach astronomicznych regionu, rozwijając je na perspektywę współczesnych potrzeb i wyzwań, w oparciu o kompetencje firm Sybilla Technologies, sp. z o.o, ABM Space, sp. z o.o. oraz Cilium Engineering, sp. z o.o.,

Space Labs w zamierzeniu ma stać się regionalnym centrum promocji, rozwoju, doskonalenia i transferu technologii kosmicznych oraz technologii ICT, pozwalając na utworzenie trwałego ekosystemu, począwszy od demonstracji i edukacji poprzez budowanie kadr i transfer wiedzy, kontakty narodowe oraz międzynarodowe, aż po komercjalizację i wdrożenie wytworzonych technologii, a także transfer z oraz do przemysłu kosmicznego i ICT.